Název dokumentu        Formát     Zveřejněno     
 
Rozhodnutí o výběru dodavatele - IT vybavení pro SOU Blatná PDF 14.04.2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele - výměna oken v dílně odborného výcviku (Autoopravna) PDF 27.03.2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele - vybavení medárny PDF 20.02.2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele - Výstavba nové odborné učebny PDF 01.12.2017
Výsledek výběrového řízení - Vybavení PC učebny PDF 30.10.2017
Výsledek výběrového řízení - Rekonstrukce povrchu nádvoří a parkoviště PDF 15.09.2017
Výsledek výběrového řízení - Administrace projektu IROP reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002734 PDF 15.06.2017
Výsledek výběrového řízení - Výměna oken v dílnách odborného výcviku (2017) PDF 04.04.2017
Výsledek výběrového řízení - Poradenská pomoc při podání žádosti a zpracování projektu ve výzvě IROP č.32 PDF 15.09.2016
Výsledek výběrového řízení - Rekonstrukce sociálního zařízení PDF 25.04.2016
Výsledek výběrového řízení - Výměna oken v dílnách odborného výcviku PDF 29.03.2016
Výsledek výběrového řízení - Pořízení traktoru pro výuku autoškoly PDF 30.08.2015