Název dokumentu        Formát     Zveřejněno     
 
Rozhodnutí o výběru dodavatele - osobní automobil pro autoškolu PDF 22.04.2022
Rozhodnutí o výběru dodavatele - oprava povrchu parkovací plochy PDF 28.04.2022
Rozhodnutí o výběru dodavatele - elektrická pánev do školní kuchyně PDF 18.03.2022
Rozhodnutí o výběru dodavatele - stoly pro elektrotechniku PDF 21.06.2021
Rozhodnutí o výběru dodavatele - rekonstrukce sociálního zařízení PDF 24.05.2021
Rozhodnutí o výběru dodavatele - ostrovní fotovoltaická elektrárna PDF 18.05.2021
Rozhodnutí o výběru dodavatele - rekonstrukce povrchu parkovací plochy PDF 19.04.2021
Rozhodnutí o výběru dodavatele - Oprava střechy u dílny odborného výcviku PDF 15.03.2021
Rozhodnutí o výběru dodavatele - Protiradonová opatření na Domově mládeže PDF 14.01.2021
Rozhodnutí o výběru dodavatele - interaktivní tabule a dataprojektory PDF 06.10.2020
Rozhodnutí o výběru dodavatele - nákladní automobil pro výuku autoškoly PDF 25.03.2020
Rozhodnutí o výběru dodavatele - oprava kanalizačního potrubí na DM (odstranění havarijní poruchy) PDF 18.10.2019