Filtr pro zobrazení:    
  Název dokumentu        Formát     Zveřejněno     
 
Zřizovací listina SOU Blatná PDF 08.01.2019
Školní řád SOU Blatná platný od 1. 11. 2018 PDF 01.11.2018
Školní vzdělávací program Domova mládeže PDF 01.11.2018
Vnitřní řád domova mládeže PDF 01.11.2018
Dodatek k ŠVP nástavbového studia platný od 1. 9. 2018 PDF 01.08.2018
Výroční zpráva 2017-18 PDF 19.10.2018
Dodatek k ŠVP oboru Opravář zemědělských strojů platný od 1. 9. 2018 PDF 01.08.2018
Výroční zpráva 2016-17 PDF 20.09.2017
Dodatek k ŠVP nástavbového studia platný od 1. 9. 2017 PDF 24.08.2017
Dodatek k ŠVP tříletých oborů platný od 1. 9. 2017 PDF 24.08.2017
Pravidla hodnocení žáků SOU Blatná platná od 1. 9. 2017 PDF 24.08.2017
Výroční zpráva 2015-16 PDF 05.10.2016
Výroční zpráva 2014-15 PDF 10.10.2015
ŠVP Včelař 41-51-H/02 PDF 01.09.2015
ŠVP Podnikání 64-41-L/51 PDF 01.09.2015